Онкологичен Център

Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е модерно болнично заведение за коплексно и високотехнологично лечение на онкологични заболявания. Обособени са клиники по Медицинска онкология, Лъчелечение и радиохирургия, Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Гастроентерология и Клинична патология. Болницата е оборудвана с 2 линейни ускорителя от най-висок клас, пациентите имат достъп до авангардни технологии като PET-CT и SPECT-CT за образна диагностика, 3D мамограф с томосинтеза, апарат за автоматизирано смесване на лекарства и много други. В Онкологичния център работят водещи специалисти, утвърдени и сертифицирани в световноизвестни клиники в Европа и света. На територията на болничното заведение се намира и диагностично-консултативен център, който предоставя възможност за прегледи при водещи специалисти в следните направления: Медицинска онкология; Лъчелечение; Нуклеарна медицина; Образна диагностика; Клинична патология; Гастроентерология; Ендокринология; Акушерство и гинекология; Кардиология; Урология; Хирургия; Диетология; Дерматология; Алергология.

Покажи видео обиколката на цял екран