Онкологичен Център

Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е модерно болнично заведение за коплексно и високотехнологично лечение на ракови заболявания. Обособени са клиники по Медицинска онкология, Лъчелечение и радиохирургия, Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Гастроентерология и Клинична патология. Извършват се химиотерапия, таргетна терапия, рехабилитация и психологическа подкрепа на пациентите и техните близки. Болницата е оборудвана с 2 линейни ускорителя от най-висок клас, пациентите ще имат достъп до авангардни технологии като PET/CT и SPECT/CT за образна диагностика, 3D мамограф с томосинтеза, апарат за автоматизирано смесване на лекарства и много други. В Онкологичния център работят водещи специалисти, утвърдени и сертифицирани в световноизвестни клиники в Европа и света. На територията на болничното заведение се намира и диагностично-консултативен център, който предоставя възможност за прегледи при водещи специалисти в следните направления: Медицинска онкология; Лъчелечение; Нуклеарна медицина; Образна диагностика ;Клинична патология; Гастроентерология; Ендокринология; Акушерство и гинекология; Кардиология; Пулмология; Урология; Хирургия; Диетолог; Дерматология

Покажи видео обиколката на цял екран