ВСИЧКИ ГАЛЕРИИ
Лекарите от Сърдечно-съдов център се включиха в инициативата на омбудсмана за безплатни профилактични прегледи на хора в неравностойно положение