На вниманието на пациентите

Print

Внедрена система за пръстова идентификация в болниците на Аджъбадем Сити Клиник

Уважаеми пациенти,
 
Бихме искали да ви информираме, че от 01.10.16 във всички лечебни заведения на Сити Клиник, стартира официалното въвеждане на система за пръстова идентификация на всички хоспитализирани пациенти.
 
Системата е утвърдена и се внедрява от Министерстерство на здравеопазването и цели контрол на разходваните средства за здраве.
 
В тази връзка, предварително благодарим на всички наши пациенти за проявеното разбиране и търпение при процеса по първоначална регистарция с пръстова идентификация.