Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център бе домакин на форум за обучение на медицински сестри от цялата страна

Print

Първото издание на Онкоакадемия за професионалисти по здравни грижи се проведе на 10 и 11 февруари

Обучение за професионалисти по здравни грижи се проведе в Аджибадем Сити Клниик Онкологичен център на 10 и 11 февруари. Събитието, организирано от АПОЗ и приятели, Българско онкологично научно дружество и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, е първото издание на регулярни семинари за повишаване на квалификацията на медицински сестри в сферата на онкологичното лечение. На форума присъстваха 80 медицински сестри, представители на 28 специализирани здравни заведения за лечение на онкологични заболявания в страната. Лектори бяха проф. Асен Дудов, медицински директор на онкологичния център, д-р Желязко Арабаджиев, д-р Константин Харадинов и д-р Светлана Ганчева. Професионализацията при онкологичните сестри и различните функции и компетентности бяха представени от главната сестра на онкологичния център Ангелина Василева и старшата сестра на отделението по медицинска онкология Изабела Виденова. В панела за ролята на психологическа подкрепа, социално информиране и консултиране се включиха д-р Маргарита Тарейн и Александър Миланов от Центъра за немедицинска грижа на Онкологичния център.
 
Това издание на форума акцентира върху най-масовия в националната статистика вид рак при мъжете - този на белия дроб. Програмата беше разделена на медицински, психосоциален  и организационен панел, които и занапред ще присъстват във всяко следващо издание на Онкоакадемията. Събитието е дългосрочно и всяко издание ще се кредитира от БАПЗГ с оптимален брой кредитни точки.
 
Основна тема на дискусиите беше информирането на пациента и възможността то да бъде част от официалните пълномощия на медицинската сестра. Тази тема пряко кореспондира с текущ проект на АПОЗ и приятели, финансиран от UICC и целящ разширяване на пълномощията на медицинската сестра да поднася информация на пациента в определени от лекаря граници.