ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАН МЕТОД ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ СЕ ПРИЛАГА В АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БУРГАС

Print

При нея са налице неспецифични прояви като главоболие, замаяност, нарушения на паметта, намалена работоспособност, емоционална лабилност, безсъние, проявяващи се след напрежение и стресови ситуации.

Преходните нарушения на мозъчното кръвообращение (транзиторни исхемични атаки) включват огнищни мозъчни прояви- говорни нарушения, слабост и изтръпване в крайниците, нарушено равновесие, зрителни нарушения, които продължават от няколко минути до 24 часа.

При исхемичния мозъчен инсулт тези прояви са значително по-тежки и не отзвучават за едно денонощие. Мозъчният инсулт често води до смърт или до тежка инвалидизация на болния, струваща много средства и грижи на близките, държавата, социалните служби и причиняваща мъки и страдания на болните.

Високоспециализиран метод за предотвратяване и лечение на мозъчен инсулт се прилага в специализираната болница по кардиохирургия „Аджибадем Сити Клиник Бургас”. 
Той се нарича каротидно стентиране и се прилага от специалистите в отделението по инвазивна кардиология, които извършват отпушването на сънните (каротидни) артерии през артерията на крака.

 

Каротидното стентиране се извършва в случаи на стеснение на вътрешната каротидна артерия, по-голямо от 75% и при наличие на симптоми, свързани с това стеснение - транзиторни исхемични атаки или предходни мозъчни инсулти.

„Каротидното стентиране е златен метод за лечение на каротидни стенози, в пъти по-не рисков и щадящ от оперативното лечение”- казва управителят на „Аджибадем Сити Клиник Бургас” инвазивният кардиолог д-р Мариана Контева. 

 

 

„Резултатите при стентиране на каротидните артерии са почти еднакви с резултатите от оперативното лечение (каротидна ендартеректомия). Методът, който прилагаме  в нашата болница е много по-нетравмиращ и по-малко инвазивен за пациентите и  с него няма необходимост от постоперативна рехабилитация.“

Каротидното стентиране е рутинна дейност в „Аджибадем Сити Клиник Бургас“. Сформирана е прицелна група от пациенти, застрашени от инсулт, преживели такъв, или страдащи от мозъчносъдова болест, които преминаха безплатни прегледи на скенер през пролетта. 

Скринингови данни служат за профилактика и откриването на леките форми на мозъчносъдовата болест преди развитието на мозъчен инсулт, което е най-важната задача  пред специалистите от „Аджибадем Сити Клиник Бургас“.

Лечението на наличните промени в съдовете след инсулт, с цел предотвратяване на нов инцидент, който обикновено е по-тежък и нерядко фатален-  е другото направление, в което влагат усилия инвазивните кардиолози.

Специалистите сочат за причинителитна тежката каротидна стеноза атеросклерозата, възрастта, тютюнопушенето, захарният диабет, заболяването на лявата главна коронарна артерия , както и преживян инсулт.

„В Аджибадем Сити Клиник Бургас се стремим непрестанно да бъдем в час с последните новости, както професионално, така и технически”- казва д-р Контева. „За целта няма инвазивен конгрес, или курс, който да не сме посетили с колегите ми. Медицинската апаратура в кардиоболницата е на световно ниво, но най-важни са специалистите, които имат знанията и уменията да работят с нея. 

В медицината трябва да се стремиш да вървиш напред, за да бъдеш равен на другите. В инвазивната кардиология нещата се случват буквално за месеци, тъй като това са най-авангардните методи на лечение.
Интересът към тях е много голям, защото те са по-щадящи, много ефикасни и болният бързо се връща на работа и в семейна среда.

Бургазлии трябва да са уверени, че в Бургас се прави медицина, неотстъпваща по нищо на най-големите кардиологични болници”- допълва д-р Контева.